بازدید جناب آقای دکتر فرهمند(معاونت اجرایی معاونت دانشگاه علوم پزشکی) و دکتر محمودی (ریاست مرکز بهداشت شماره2) و جناب آقای مهندس حسنی و جناب آقای مهندس قربانی (مرکز بهداشت محیط استان و هیئت همراه...) از مجموعه فرآورده های لبنی دلیران عنصری

با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی بهداشت محیط، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی هرساله طی مراسمی در 4 مهرماه از واحد های منتخب سطح شهر که توسط مراکز بهداشت مناطق معرفی می گردند تجلیل به عمل می آورد که به همین مناسبت از واحد های برتر نیز بازدید می شود