قصه زندگی که چون ماست سفید است؛

گفتگو با معروف‌ترین لبنیاتی مشهد

شهرآرا آنلاين: روایت بعضی زندگی‏‌ها آن‌قدر شیرین و جذاب است که انگار قبلا دستی توانا آن را به تصویر کشیده است. روی آغاز و پایانش فکر کرده و فراز و فرودش را هنرمندانه در دل داستان جای داده است.