33415666 - 051  

 

متن

فرم استخدام

متقاضي محترم اخذ اطلاعات فردي شما به منزله استخدام نمي باشد وسیستم  اداري مجموعه درصورت نياز به همكاري، با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً درخصوص درج اطلاعات فردي دقت نظر داشته باشيد؛ درصورت مشاهده هرگونه مغايرت اين پرسشنامه باطل خواهد شد و مسؤليت آن برعهده شما مي باشدو هر زمان که مجموعه لبنیات دلیران عنصری  متوجه عدم صحت اطلاعات درج شده توسط متقاضی گردد ،مختار به اخراج و عدم همکاری شما خواهد بود.


دانلود فرم تقاضای کارلطفا پس از تکمیل فرم استخدام، به آدرس ایمیل info@dalirangroup.com ارسال فرمائید.