تاريخچه تهيه شير سويا به 4 هزار سال قبل باز مي گردد كه چيني ها توانستند شير سويا را به روش خانگي توليد كنند.شير سويا نزد چيني ها از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه سويا جزو4 دانه مقدس چيني ها به حساب مي آيد و شير سويا استخراج آبي پروتئين هاي دانه سويا است.

شير سويا هيچ ربطي به شير گاو ندارد

شير سويا يك محصول كاملاً گياهي است و هيچ ارتباطي به شير گاو ندارد. تنها شباهت اين محلول رنگ شيري آن است كه البته كمي از شير گاو كدرتر است. مزة شير سويا هم كاملاً مشابه طعم غلات است. كه ممكن است هر ذايقه اي آنرا نپسندد.

پروتئين شير گاو پروتئين بسيار مناسب و كاملي است. كلسيمي هم كه در شير گاو است. در شير سويا وجود ندارد. در عوض شير سويا فاكتور هايي دارد كه جذب كلسيم را افزايش مي دهد.

ارزش غذايي شير سويا

بطور كلي محصولات سويا خواص شبيه خواص دارويي دارند و اين نكته بسيار مهمي در ارزش غذايي سويا است. سويا اولين گياهي است كه خواص آن به شدت به فرآورده هاي حيواني نزديك است به دليل پروتئين بالا و اينكه اين پروتئين از نظر ارزش غذايي به جز دو اسيد آمينه متيونين و سيستئين بسيار غني و تقريباً شبيه گوشت هستند. اما خواص اصلي سويا مربوط به گروهي از مواد بنام ايزوفلا و نوئيدهاست كه داراي خاصيت آنتي اكسيداني و فيتواستروژنيك مي باشند و اين دو خاصيت اين ماده غذايي را بسيار خاص كرده است.

شير سويا و كاهش عوارض يائسگي

شير سويا حاوي موادي بنام فيتواستروژن است. فيتواستروژن يعني استروژن بسيار ضعیف. فيتو استروژن موجود در شير سويا موجب مي شود حالتي در بدن ايجاد شود مانند اينكه استروژن در بدن وجود دارد در نتيجه هم پوكي استخوان و هم عوارض يائسگي ايجاد نمي شود. البته به شرط آنكه خانمها قبل از يائسگي شروع به مصرف شير سويا كرده باشند.

شير سويا و پوكي استخوان

شير سويا در درمان پوكي استخوان در دراز مدت نقش مؤثري مي تواند داشته باشد.شير سويا حاوي تركيبات ايزو فلاويني است. كه اين تركيبات مي توانند به عنوان هورمونهاي جنسي عمل كنند. در حقيقت كمبود هورمونهاي جنسي در يائسگي باعث مختل شدن جذب كلسيم شده و به دنبال آن پوكي استخوان ظاهر مي شوند.

شير سويا در مقابل سقط جنين

مصرف شير سويا در زناني كه از طريقINF يا كاشت تخمك بارور شده اند مي تواند تا6 برابر سبس موفقيت روند بارداري شود. از سوي ديگر شير سويا احتمال سقط جنين را به شدت كاهش مي دهد